Skip to content

Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię *
E-mail *
Telefon
Treść zapytania

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zostałam (-em) poinformowana (-y), o tym, że:

  1. Administratorem moich danych jest ZnajdePracownika Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce ul. Wesoła 112.
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji ewentualnie w przypadku wyrażenia przeze mnie dodatkowej zgody, również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.
  3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale konieczne celem prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
  4. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od w/w podstaw, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne, świadczących usługi hostingowe …….. podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  6. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji oraz w przypadku gdy wyraziłam (-em) zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, przez okres 36 Miesięcy/ wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.
  9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
znajdepracownika.pl