Jak zatrzymać i zatrudniać najlepszych pracowników?

Pracując dla firmy produkcyjnej nad zmianą systemów motywacyjnych, zmianą i poszerzeniem oferty benefitów pracowniczych, dużo zastanawiałam się nad tym, co zrobić aby działania te zmierzały do zbudowania kultury organizacyjnej, w której uda się zatrzymać i zatrudniać najlepszych pracowników.

Bazując na rozmowach z kandydatami, jestem w stanie z pełnym przekonaniem bronić tezy, że pracownik jest w stanie pracować za mniejsze wynagrodzenie, jeśli atmosfera w pracy będzie bardzo jemu sprzyjająca. Dla każdego jest to coś innego, ale wspólny mianownik, to zdecydowanie zachowania, nastawienie i wzajemne relacje szefa i współpracowników. Kandydaci bardzo chętnie zatrudnią się w miejscu, które będzie sprzyjało ich zainteresowaniom, stylowi życia, itp. Pamiętam rekrutację na stanowisko Brand Managera do firmy produkującej zdrową żywność i aplikację kobiety, która opowiedziała w oddzielnej prezentacji załączonej do CV o tym, jakie wartości wyznaje i w jej ocenie są wspólne z wartościami firmy. Finalnie otrzymała tę pracę. Zresztą korzyści z tego, aby budować sprzyjającą kulturę firmy jest więcej, bo to nie tylko zatrzymanie talentów, ale także wzbudza i rozwija kreatywność w ludziach, jesteśmy bardziej innowacyjni i dzielimy się pomysłami, nie ma oporów w zatrzymywaniu dobrych praktyk dla siebie, a do tego działamy szybciej, zwinniej.

Innym czynnikiem bardzo istotnym są zadania i świadomość, że to co robimy ma sens, przynosi korzyść firmie. Najgorsze chyba co może nas spotkać, to praca, którą wykonujemy, ale czujemy że nie ma ona większego sensu.

Istotne jest również dla kandydatów, aby środowisko pracy sprzyjało wzajemnej komunikacji, bez tarć i zatargów. Szczególne tarcia występują czasami między działowo i tak np. dział magazynów odwiecznie nie może dogadać się z działem produkcji; księgowość z handlowym czy marketingiem, itp.. itd. Dla mnie sposobem na zaradzenie tworzenia takich konfliktów jest inicjowanie spotkań pomiędzy pracownikami działu, które umożliwią poznanie siebie wzajemnie poza gruntem zawodowym, pozwoli zacieśnić relacje a w efekcie pozwoli również zrozumieć inne potrzeby niż tylko własnego działu czy miejsca pracy.

Na koniec dnia benefity nie są aż tak istotne w decyzji podjęcia pracy do tego czy innego pracodawcy, ale pracownicy oczekują, że będą. Oczekują również, że będą pracowali na dobrym sprzęcie, w nowoczesnym środowisku od strony technologicznej. Przestarzały program księgowy skutecznie może odstraszyć najlepszego kandydata na księgową/księgowego.

Jeśli chcemy przyciągać najlepszych pracowników, powinniśmy się, jako pracodawca, zastanowić się jak wzmocnić zaangażowanie i motywację pracowników? Jak poprawić komunikację lub w ogóle nie tyle poprawić a zadbać o relacje między pracownikami lub pomiędzy Zarządem a pracownikami? Zawsze można zrobić więcej w tym obszarze, nawet jak się nam wydaje, że jest ok.

Czasem ankieta satysfakcji pracowniczej otwiera nam oczy na wiele nowych aspektów.